Information

p

Medlemsvilkor

OneChai Muaythai värnar om din personliga integritet. För att kunna erbjuda och leverera tjänster till dig så behöver vi behandla dina personuppgifter. Det gör vi i enlighet med medlemsvillkoren, se nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn och sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna leverera våra tjänster, fullfölja avtal och följa gällande lagstiftning. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor kring integritets- och dataskydd, dina personuppgifter etc genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@onechai.se   Medlemsvillkor
När du anmäler dig till, använder dig av, betalar för eller fortsätter att använda någon av våra tjänster så accepterar du våra medlemsvillkor. Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos oss. Det är då målsman som skall göra en intresseanmälan. Genom att göra en intresseanmälan för ett barn under 16 år godkänner målsman att vi hanterar och sparar personuppgifter gällande barnet.

Medlemsvillkor:

När du anmäler dig till, använder dig av, betalar för eller fortsätter att använda någon av våra tjänster så accepterar du våra medlemsvillkor. Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos oss. Det är då målsman som skall göra en intresseanmälan. Genom att göra en intresseanmälan för ett barn under 16 år godkänner målsman att vi hanterar och sparar personuppgifter gällande barnet.

p

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för att kunna administrera och leverera de tjänster som du har valt och därmed uppfylla våra åtaganden mot dig. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen eller för att uppfylla lagkrav. Förutom de olika underleverantörer, föreningar, förbund etc. som av nödvändighet måste få tillgång till olika uppgifter så kan vi komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter (såsom polis och skattemyndighet) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Utöver detta lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part om du inte har godkänt det. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.